Gemensam vårdnad - Hur fungerar det?

Inte alla kan skillnaden på alla juridiska termer, låt oss förenkla det hela.

Säkerställ din äganderätt, kontakta oss nu för att få experthjälp med bodelning i Stockholm

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Gemensam vårdnad eller delad vårdnad?

Gemensam vårdnad är den juridiskt korrekta benämningen av vad som i folkmun ibland kan kallas för ”Delad vårdnad”, eller att vårdnaden är ”50% - 50%”. Termen delad vårdnad är särskilt vanlig då den lätt förknippas med ”delat ansvar”. Båda termerna beskriver dock det vanligaste föräldraarrangemanget för barn i Sverige. Oavsett om föräldrarna är gifta eller inte, separerade eller lever tillsammans, tenderar merparten av föräldrar att ansluta sig till uppfattningen att båda föräldrarna ska dela vårdnadsansvaret lika. Detta är för många personer även viktig symbolfråga – den förälder som inte är vårdnadshavare kan lätt dras med känslor kring att han eller hon anses mer som hårt arbetande barnpassare än som ansvarstagande förälder.  
 
Även från lagstiftarens sida förmedlas uppfattningen att barn har rätt till två vårdnadshavare samt att vårdnadshavarskapet, obehindrat av utformningen kring den praktiska ansvarsfördelningen mellan föräldrarna – i regel positivt gynnar engagemanget från den av föräldrarna som tar mindre del av ansvaret för barnet. Genom att båda föräldrarna har ett rättsligt ansvar för barnet blir det också säkrare för barnet att få sina juridiska rättigheter bevakade gentemot omvärlden. Det är också viktigt att i det här sammanhanget att nämna att vårdnadshavarskapet, lika lite som begreppet ”förälder” - inte tar sikte på föräldrarnas biologiska kön, utan endast på barnets rätt att ha två lämpliga vuxna människor som sköter omsorgen och har ansvar för dess välmående. Det finns idag ett stort antal barn i Sverige som till följd av adoption, donation eller surrogatmödraskap lever med två mammor eller två pappor som vårdnadshavare och antalet barn i denna situation växer för varje år.

Advokatbyrån hoppas att vi nu har lyckats klargöra för dig vad som menas med några av de vanligaste familjejuridiska termerna som hörs i samband med att barn och föräldraskap diskuteras.


Upplever du, eller känner du någon som är i behov av stöd, hjälp eller vägledning i frågor som rör familjejuridik rekommenderar vi att du kontaktar oss snarast. Advokatbyrån arbetar med särskild juridisk kompetens inom det familjerättsliga området och erbjuder förutom kvalificerat juridiskt biträde- och rådgivning, även möjligheten att upprätta dokument såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamenten eller avtal kring barns boende och umgänge.


Har du blivit instämd i domstolstvist företräder vi dig självklart genom rättsprocessen inför domstol, myndigheter eller vid kontakt med Familjerätten i din hemkommun.


Våra medarbetare besitter såväl hög juridisk kompetens som god diplomatisk förmåga – en kombination som utgör nyckeln till framgång i familjerättsliga avseenden.

Hos oss är det viktigaste att Du som klient kan känna dig trygg med att dina samtliga intressen alltid kommer att tillvaratas på bästa sätt. Känner Du oro inför att tillvarata dina barns juridiska rättigheter för garantera dem en god och problemfri uppväxt, därför att du har svårt att hantera kostnader? Detta hjälper vi dig självklart med genom att se över dina möjligheter till att söka Rättshjälp eller kontakta ditt försäkringsbolag för Rättsskydd.


 

Det skall aldrig vara en klassfråga att kunna ha möjligheten att tillvarata sin juridiska rättigheter.

Du kan känna god trygghet i att Rättshjälp är den sociala skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte har en ekonomi som är stark nog att tillåta rättsligt bistånd på egen hand.

Rättshjälp innebär då att Du kan få hjälp av svenska staten att betala delar eller hela kostnaden i ditt ärende avseende Dina ombuds kostnader. Din egen andel bestäms utefter dina ekonomiska förutsättningar. Har Du en försäkring som omfattar rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, hanterar vi kontakten med försäkringsbolaget åt dig.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Advokatbyrån engagerar sig och jobbar alltid för familjen!

Kontakta oss redan idag.